Undersøgelser/rapporter

Formålet med denne side er at samle rapporter og undersøgelser, omhandlende bæredygtighed og tekstiler. Jeg modtager meget gerne information om materiale, som endnu ikke er her på siden.

EDIPTEX – Environmental assessment of textiles

Survey and health and environmental assessments of biocidal active substances in clothing

Kortlægning af kemiske stoffer i tekstiler

Environmental Assessment of Textiles

  • http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/1997/dec/environmental-assessment-of-textiles/

Renere teknologi i tekstil- og beklædningsindustrien

Vejen til bedre miljø ved produktion
af tekstiler

  • http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2000/87-7944-183-1/pdf/87-7944-104-1.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *